כל הפוסטים באחריות רשויות מקומיות

תאונות בשטח ציבורי

המדובר בתאונות הנגרמות בשל מפגע או מכשול המצוי בשטח ציבורי דוגמת מדרכה, טיילת כביש וכד', המצוי בפיקוחה של העירייה/הרשות המקומית ובאחזקתה. אותה עירייה/רשות מקומית היא זו שאחראית לאחזקתם התקינה של השטחים הציבוריים, והיא זו שחבה חובת זהירות כלפי המשתמשים בהם. אומנם, לא כל מפגע יוכר ככזה המזכה את הנפגע בפיצוי

קרא עוד ←