ביטוח לאומי – תקנה 31

המוסד לביטוח לאומי הביטוח הלאומי הוא גוף סטטוטורי (גוף הפועל מכוח חוק) אשר פועל לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. המוסד פועל, כמשתמע משמו, כמוסד ביטוחי. בין יתר תפקידיו אמון המוסד לביטוח לאומי על קביעת דרגת נכות במקרים של תאונות עבודה. קביעת דרגת הנכות נעשית על ידי ועדות רפואיות של המוסד בה יושים רופאים הקובעים את הנכות בהתאם לתקנות ספציפיות [תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956].

תקנות אלו סורקות את כל מערכות גוף האדם והפגימות העלולות להיווצר בהם כתוצאה מתאונת עבודה ובהתאם קובעים רופאי המוסד את הנכות הרלבנטית לנפגע העומד בפניהם. פציעות אופייניות לתאונות דרכים המהוות גם תאונות עבודה הינם חבלות צוואר ועמוד שידרה.

מדי יום אנו נתקלים בנפגעים שסבלו פציעה במנגנון אחורי בו ראשם מטלטל בעוצמה קדימה ואחורה (מה שמכונה חבלה מסוג צליפת שוט). נפגעים אלו עלולים לסבול משלל תסמינים וכשהם עומדים לבדיקה בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי הרופאים בוועדה צפויים לקבוע את נכותם בין היתר לפי סעיף 31 העוסק בעצבי הגפיים העליונים.

סעיף 31 – עצבי גפיים עליונים

סעיף 31 לתקנות הביטוח הלאומי עוסק במקרה של פגיעה בנכויות המקושרות למחלות בעצבי הגפיים העליונים. יש מגוון רחב של פגיעות ואפשרויות שרובן מפורטות בסעיפים 3 עד 7 בתוך תקנה 31 הבאים להעריך את אחוזי הנכות בעבור כל מקרה ומקרה והם מפורטים שם בהרחבה, עבור המקרים היוצאים מן הכלל, ישנה התייחסות נפרדת המפורטת גם היא בסעיף 31.

במקרה של פגיעה שורשית צווארית

במקרה של פגיעה שורשית צווארית אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגיעה בעצב ההיקפי על בסיס סעיפים 3-7. אם הממצאים הקליניים לא עולים בקנה אחד עם הסעיפים, אזי הם יקבעו על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • מצב של פגיעה שורשית צווארית קלה תזכה את הנפגע ב20% נכות עבור הצד הדומיננטי ו10% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה שורשית צווארית בינונית תזכה את הנפגע ב30% נכות עבור הצד הדומיננטי ו20% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה שורשית צווארית קשה תזכה את הנפגע ב40% נכות עבור הצד הדומיננטי ו30% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.

במקרה של פגיעה במקלעת הברכיאלית

במקרה של פגיעה במקלעת הברכיאלית אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגיעה בעצב ההיקפי על בסיס סעיפים 3-7. אם הממצאים הקליניים לא עולים בקנה אחד עם הסעיפים, אזי הם יקבעו על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • מצב של פגיעה במקלעת הברכיאלית בצורה קלה תזכה את הנפגע ב20% נכות עבור הצד הדומיננטי ו10% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה במקלעת הברכיאלית באופן בינוני תזכה את הנפגע ב30% נכות עבור הצד הדומיננטי ו20% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה במקלעת הברכיאלית בצורה קשה תזכה את הנפגע ב40% נכות עבור הצד הדומיננטי ו30% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.

במקרה של פגיעה בעצב הרדיאלי

 • מצב של פגיעה היוצרת הפרעה תפקודית קלה בדרגה של 4/5 הנחשבת קלה תזכה את הנפגע ב10% נכות עבור הצד הדומיננטי ו10% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה היוצרת הפרעה תפקודית בינונית בדרגה של 3/5 תזכה את הנפגע ב20% נכות עבור הצד הדומיננטי ו15% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.
 • מצב של פגיעה היוצרת הפרעה תפקודית קשה בדרגה של 2/5 ומטה הנחשבת קשה תזכה את הנפגע ב40% נכות עבור הצד הדומיננטי ו30% נכות עבור הצד שלא נחשב דומיננטי.

 במקרה של פגיעה בעצב המדיאני

 • במקרה של הפרעה תחושתית הנתמכת באחד המבחנים טילן או פאלן יוכל התובע לקבל 5% בגין פגיעה בשני הצדדים.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 4/5 יוכל התובע לקבל 10% נכות בשני צידי הגוף.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת בינונית שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 3/5 יוכל התובע לקבל 30% בצד הדומיננטי של הגוף ו20% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קשה שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 2/5 ועד שיתוק, יוכל התובע לקבל 50% בצד הדומיננטי של הגוף ו40% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.

 במקרה של פגיעה בעצב האולנרי

 • במקרה של הפרעה תחושתית הנתמכת במבחן טילן לא יזכה הפצוע לפיצוי בשני הצדדים.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה אינטראוסאי שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 4/5 יוכל התובע לקבל 5% נכות בשני צידי הגוף.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה אינטראוסאי שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 3/5 יוכל התובע לקבל 20% בצד הדומיננטי של הגוף ו10% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה אינטראוסאי שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 2/5 ועד שיתוק, יוכל התובע לקבל 30% בצד הדומיננטי של הגוף ו20% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.

במקרה של פגיעה בעצב מוסקולוקוטנאוס

 • במקרה של הפרעה תפקודית קלה בדרגה של 4/5 לא יוענקו אחוזי נכות.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה ביסבס ברמה של 3/5 יוכל התובע לקבל 20% בצד הדומיננטי של הגוף ו10% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה ביסבס שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 2/5 ועד שיתוק, יוכל התובע לקבל 30% בצד הדומיננטי של הגוף ו20% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.

במקרה של פגיעה בעצב אקסילרי

 • במקרה של הפרעה תפקודית קלה בדרגה של 4/5 לא יוענקו אחוזי נכות.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה דלטרואיד ברמה של 3/5 יוכל התובע לקבל 10% בצד הדומיננטי של הגוף ו10% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.
 • במקרה של הפרעה תפקודית הנחשבת קלה המכונה דלטרואיד שמביאה למצב של כיפוף האצבע ברמה של 2/5 ועד שיתוק, יוכל התובע לקבל 30% בצד הדומיננטי של הגוף ו20% אחוז נכות בצד הלא דומיננטי.

ישנה חשיבות רבה בדרך הגשת התביעה לנכות מעבודה ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בייצוג נפגעי תאונות עבודה.

אדם שנפצע בתאונת עבודה בראיון במוסד לביטוח לאומי

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

שתפו מאמר זה עם חברים
גיא דויטש, עו"ד ונוטריון

חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010. עו"ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-24 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח.

לעו"ד דויטש התמחות בייצוג נפגעים עם נזקי גוף קשים ומורכבים, שנגרמו כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות אופנוע ודו גלגלי (פלת"ד), נפגעי תאונות עבודה, נפגעי רשלנות רפואית, פציעות ספורטאים מקצועיים ו"חובבים", תביעות לתגמולי ביטוח במסגרת פוליסות אבדן כושר עבודה, פוליסות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים ומשכנתא, תאונות ברשות הרבים לרבות תביעות כנגד רשויות מקומיות, תביעות סיעוד, תביעות כנגד ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

בנוסף, במהלך השנים ייצג עו"ד דויטש בהצלחה רבה תיירים מאירופה וארה"ב בתביעות נגד חברות ביטוח בישראל, בגין נזקי גוף קשים ומורכבים שנגרמו להם בתאונות במהלך שהותם בישראל. 

להערכת שווי הפיצוי הכספי שמגיע לכם
מלאו את הפרטים
ועורך דין גיא דויטש יצור קשר בהקדם​​
או חייגו:

מאמרים נוספים
שאולי יעניינו אתכם

אל תוותרו על הפיצויים שמגיעים לכם!
לבדיקת זכויותיכם ללא התחייבות השאירו פרטים