תאונות אופנוע – פיצויים בגין נזקי גוף

מה ההבדל בין תאונת אופנוע לתאונה ברכב?

בניגוד לתאונות דרכים בהם מעורבים כלי רכב בעלי 4 גלגלים ויותר, חלק גדול מתאונות אופנוע הינם תאונות "עצמיות". המדובר בתאונות בהן מעורב רק רוכב האופנוע ללא מעורבות כלי רכב אחר. כך לדוגמה החלקה על כביש, איבוד שליטה וכד' מהווים תאונת דרכים, בה הנפגע זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו.

על פי החוק אין משמעות לשאלת האשם בתאונה וכל נהג או נוסע שנפגע בתאונת אופנוע זכאי לתבוע את הפו"ל בגין פגיעותיו, גם אם הוא האשם בתאונה.

מכאן (ומעבר לעובדה שמדובר בחובה על פי דין) החשיבות ברכיבה עם ביטוח חובה תקף. במידה ורוכב,  הוא עלול להיוותר ללא פיצוי שיכסה את הוצאותיו ויפצה אותו בגין נזקיו.

לכן, בטרם הנכם עושים שימוש באופנוע, וודאו היטב כי הנכם מבוטחים בביטוח חובה, ואם בכוונתכם לרכב על אופנוע שאינו שלכם, וודאו היטב כי הביטוח שיש לבעל האופנוע מכסה גם את שימושכם, שכן ישנן פוליסות רבות בהם נקוב שמו של הנהג המבוטח ורק הוא מכוסה על פי הפוליסה הזו.

מה לעשות אחרי תאונת אופנוע?

ראשית חשוב לפנות מוקדם ככל שניתן לקבלת טיפול רפואי בבית חולים או בקופת החולים, בהתאם לחומרת הפגיעה, ולעדכן כי מדובר בתאונת אופנוע.

לאחר קבלת הטיפול הרפואי חשוב לוודא כי נמצאים בידיך המסמכים הבאים:

  • מידע בנוגע לנסיבות אירוע התאונה
  • צילום של רישיון נהיגה משני צדדיו/ אישור משרד הרישוי בדבר תוקף הרישיון של הנהג למועד האירוע
  • צילום של תעודת ביטוח החובה בתוקף למועד האירוע
  • צילום רישיון האופנוע בתוקף למועד האירוע
  • אישור משטרה
  • מסמכים רפואיים
  • אישורי אי-כושר
  • במידה והתאונה הינה תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיים לרבות אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו.
  • כאשר מדובר בתאונה עצמית ללא מעורבות של רכב נוסף, נהוג לצרף דו"ח שמאי או קבלות על תיקון האופנוע / תמונות על הנזק שנגרם לאופנוע וזאת על מנת להניח את דעת חברת הביטוח כי התאונה אכן התרחשה.

איך מחשבים פיצויים בתאונת אופנוע?

הפיצוי בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת אופנוע מחושב לפי "ראשי נזק" מקובלים, ומטרתו להחזיר את הנפגע למצב הכלכלי בו היה ערב התאונה.

גובה הפיצוי תלוי בנזק שנגרם, גיל הנפגע, שכרו לפני התאונה, מידת הפגיעה בתפקוד, האם היה מאושפז, מידת העזרה לה נזקק וכד'.

אלו הם ראשי הנזק:

כאב וסבל

סכום קבוע המחושב לפי: אחוזי הנכות שנקבעים לנפגע, גילו ומספר ימי האשפוז שאושפז. לפי התקנות שהותקנו מכח חוק הפלת"ד, הפיצוי המקסימלי בגין כאב וסבל, לנפגע בעל 100% נכות יהיה בשיעור של כ- 171,000 ₪ (סכום זה מתעדכן מדי פעם בהתאם למדד המחירים לצרכן). פיצוי זה מתייחס לנפגע עד גיל 30 כאשר מעבר לגיל זה מופחת 1% בגין כל שנה שמעבר לגיל 30.

בהתאם, כאשר נקבעים לרוכב אופנוע אחוזי נכות, רכיב הכאב והסבל יהיה בהתאם לאחוזים שנקבעו (למשל: למי שנקבע 10% נכות ישולם כ- 17,000 ₪; 20% כ- 34,000 ₪ וכו'). כאשר אין נכות, מקובל לפצות את הנפגע בחלק יחסי ממה שהוא היה מקבל לו היו נפסקים לו 10% נכות. כך למשל בגין שבר שהחלים לחלוטין ולא הותיר כל מגבלה ייפסק בגין כאב וסבל סכום של כ-17,000 ₪.

בנוסף, במסגרת ראש נזק זה משולם גם פיצוי בגין כל יום בו היה הנפגע מאושפז בבית חולים (אשפוז מלא או אשפוז יום). נכון להיום שווי יום אשפוז עומד על כ-350 ₪.

הפסדי שכר לעבר

הכוונה לתקופה: מיום התאונה ועד ליום הפיצוי, כשהסכום תלוי בגובה הכנסות הנפגע לפני התאונה ובהוכחת ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. לדוגמה אדם המרוויח 5,000 ₪ בחודש אשר נפגע בתאונה ונעדר מעבודתו 3 חודשים בהם לא שולם לו שכרו יפוצה בגין ראש נזק זה ב-15,000 ₪. הפיצוי בגין הפסדי שכר לעבר מחושב לפי השכר נטו (סכום הברוטו ממנו מופחת מס בשיעור מקסימלי של 25% וזאת אף אם המס שהנפגע משלם בפועל הוא גבוה יותר). רכיב זה משולם רק עבור הפסדים בפועל. כך רוכב אופנוע אשר נפגע וקיבל ימי מחלה אולם לא ניצל אותם וחזר לעבוד, לא יקבל פיצוי בגין אותם ימי מחלה.

הפסדי שכר לעתיד

ראש נזק זה נועד לפצות את הרוכב עבור הפסדי שכר שצפויים להיגרם לו בעתיד בעקבות הפגיעה. המדובר בחישוב מורכב יחסית המתבסס על נתוני הנפגע והיכולת להעריך כיצד הפגיעה בתאונה תמנע ממנו ותקטין את יכולתו העתידית להשתכר. מרכיב מרכזי בחישוב הפסדי השכר לעתיד הינו אחוזי הנכות שנגרמו לנפגע בתאונה וכיצד אלו עשויים להשפיע על יכולתו להשתכר בעבודתו (נכות תפקודית). כך לדוגמא ברור כי כדורגלן מקצועי אשר סובל מ10% נכות בגין הגבלת תנועה בקרסול יפוצה בסכום גבוהה יותר מנפגע אחר בעל אותה נכות אשר עובד בעבודה משרדית.

כמו כן, מאחר והחישוב הינו עבור הפסדים עתידיים, החישוב נערך לפי הפסד שכר חודשי המוכפל במקדם היוון לפי מספר השנים שנותרו לנפגע עד יציאתו לגמלאות.

איך מחשבים הפסדים לקטין או חייל? 

כאשר מדובר בנפגע קטין או חייל שטרם השתלבו במעגל העבודה ופוטנציאל השתכרותם אינו ברור, מחושבים הפסדי השכר לפי השכר הממוצע במשק. לעיתים , כאשר נתוני הנפגע מאפשרים זאת ניתן להוכיח כי פוטנציאל השתכרותו גבוהה מהשכר הממוצע, אולם הדבר תלוי בנתוניו האישיים של הנפגע השכלה, מסלול צבאי בו הוא נמצא וכד'.

הפסדי פנסיה ותנאים סוציאליים

ראש נזק זה נלווה לראש הנזק של הפסדים לעתיד, ומתבסס על הירידה הצפויה בהפרשות הנפגע לטובת תשלומי הפנסיה וכו' והוא מחושב לפי 12.5% מהפסדי השכר בעתיד.

עזרת צד ג'

כאשר מדובר בנפגע שאושפז או כזה הזקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יומיות (לדוגמא נפגע מגובס ברגלו, הזקוק לעזרה כדי לקום, להתקלח וכד') או כאשר ישנו צורך לשכור עזרה בשכר, מנקה/מבשלת וכד', מקובל לפסוק לנפגע גם את ההוצאות האלו. גם כאן הפיצוי הינו לעבר לפי קבלות בפועל, ולעתיד לפי אומדן המוערך בהתאם לפגיעה ולמידת העזרה הצפויה. כאשר אין נתונים על עזרה בפועל מקובל לפסוק לנפגעים פיצוי גלובאלי לפי מידת חומרת הפגיעה.

הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה

כאשר נגרמות לנפגע הוצאות רפואיות בגין טיפולים רפואיים, השתתפות עצמית בעלויות בדיקות, תרופות, נסיעות לטיפולים וכד', הרי שכחלק מהפיצוי המגיע לו, על חברת הביטוח לשלם לו גם את מלוא ההוצאות שהוציא. חשוב להדגיש כי הוצאות אילו כוללות רק הוצאות בגין תרופות או טיפולים הכלולים בסל הבריאות. כך לדוגמה כאשר נפגע זקוק לטיפולי פיזיותרפיה הניתנים חינם במסגרת קופ"ח, ולמרות זאת בחר לקבל טיפולים במסגרת פרטית, הרי שבשל עיקרון "חובת הקטנת הנזק " החל על כל נפגע, הוצאות אלו לא יושבו.

גם רכיב זה מתחלק להוצאות לעבר ולעתיד. כאשר מדובר בהוצאות לעבר, החישוב נעשה על בסיס הוצאות שהוציא הנפגע בפועל ולכן חשוב להקפיד ולשמור על מלוא הקבלות. באשר להוצאות הרפואיות לעתיד, הרי שאלו מחושבות שוב על בסיס הערכה אשר בהתאם למצבו הרפואי והצפי לטיפולים שיאלץ לקבל בעתיד.

המלצות לנפגעי תאונות אופנוע

ראשית בדוק את מצבך הפיזי, במידה ונפגעת פנה מיד לחדר מיון (בעצמך או באמבולנס) או למוקד בקופת החולים בה הנך חבר.

ודא כי מלוא תלונותיך נרשמות בדו"ח הרפואי, שכן לעיתים מושמטות פגיעות שמאוחר יותר מתבררות כמשמעותיות. אם לא צוין כבר בדו"ח הרפואי הראשון, או במסמך רפואי סמוך לאחר מכן על כאבים באותו איבר, יכול והפגיעה באיבר זה לא תוכר כחלק מהפגיעה בתאונה.

כשניתן, פנה לתחנת המשטרה באזור מגוריך כשבידך המסמכים הרפואיים, ודווח על התאונה לצורך קבלת אישור משטרה. יש לוודא כי פרטיך ופרטי הנהגים האחרים המעורבים מופיעים בדו"ח המשטרה וכי הנך מופיע בדו"ח תחת הכותרת "נפגע" מעבר להיותך הנהג.

ככל שהכאבים אינם חולפים יש לשוב ולפנות לקבלת טיפול באופן עקבי ורצוף, תוך הקפדה על איסוף מלוא החומר הרפואי.

יש לאסוף ולתעד את ההוצאות הקשורות לתאונה, לדוגמה עלויות נסיעות וחניה לצורך קבלת טיפול, רכישת תרופות ואביזרים רפואיים וכד'.

יש לפנות מוקדם ככל האפשר לעו"ד המתמחה בתביעות רוכבי אופנוע ולהימנע מלשוחח על התאונה עם כל נציג של חברת הביטוח.

אנו גאים בעובדה שלקוחותינו זוכים בפיצויים גבוהים בכל מדד ביחס לגובה הפגיעה שלהם.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

שתפו מאמר זה עם חברים
גיא דויטש, עו"ד ונוטריון

חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010. עו"ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-24 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח.

לעו"ד דויטש התמחות בייצוג נפגעים עם נזקי גוף קשים ומורכבים, שנגרמו כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות אופנוע ודו גלגלי (פלת"ד), נפגעי תאונות עבודה, נפגעי רשלנות רפואית, פציעות ספורטאים מקצועיים ו"חובבים", תביעות לתגמולי ביטוח במסגרת פוליסות אבדן כושר עבודה, פוליסות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים ומשכנתא, תאונות ברשות הרבים לרבות תביעות כנגד רשויות מקומיות, תביעות סיעוד, תביעות כנגד ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

בנוסף, במהלך השנים ייצג עו"ד דויטש בהצלחה רבה תיירים מאירופה וארה"ב בתביעות נגד חברות ביטוח בישראל, בגין נזקי גוף קשים ומורכבים שנגרמו להם בתאונות במהלך שהותם בישראל. 

להערכת שווי הפיצוי הכספי שמגיע לכם
מלאו את הפרטים
ועורך דין גיא דויטש יצור קשר בהקדם​​
או חייגו:

מאמרים נוספים
שאולי יעניינו אתכם

אל תוותרו על הפיצויים שמגיעים לכם!
לבדיקת זכויותיכם ללא התחייבות השאירו פרטים