מהי תאונת דרכים? מי זכאי לפיצוי בגינה?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (סעיף 1) תאונת דרכים מוגדרת כ-"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרת תחבורה".

כבר עתה יודגש כי הזכאות לפיצויים בגין פגיעה בתאונת דרכים קיימת, ללא קשר לשאלת האשמה של הפוגע/הנפגע וכי זכותו של נפגע לפיצוי לפי החוק, באה בנוסף לזכותו לתגמולים מכוח ביטוחים פרטיים שרכש בעצמו, או שנרכשו לטובתו (על ידי מעביד, למשל), כגון: ביטוחי חיים, מנהלים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות. לכאורה המדובר בסעיף פשוט וברור אך לא אחת עלו שאלות נוקבות לגבי כל רכיב ורכיב בסעיף זה המגדיר מה היא תאונת דרכים.

האם בן משפחה של הנפגע זכאי לפיצוי לפי החוק?

גם בן משפחה של הנפגע אשר ניזוק נפשית עקב פגיעת קרובו בתאונה, זכאי לפיצויים. אולם, על פי פסיקת בית המשפט העליון, הזכות לפיצויים עבור נזק נפשי כזה מותנית בקיומם של ארבעה תנאים מצטברים:1. על התובע להיות בדרגת קירבה ראשונה (הורים, ילדים ובני זוג) לנפגע.2.התובע התרשם מנזקי התאונה מכלי ראשון, באמצעות הראיה או השמיעה (אולם לא נשללה האפשרות להכרה בנזק נפשי שנגרם בקבלת מידע מכלי שני).3. הנזק הנפשי נגרם בקרבת מקום וזמן לתאונה.4. הנזק הנפשי חייב להיות מהותי (כגון מחלת נפש או מקרים ברורים, קשים ומשמעותיים מבחינת משך הפגיעה הנפשית).

מי אינו זכאי לפיצוי לפי החוק?

1. נפגע אשר נהג ברכב לא מבוטח בביטוח חובה בתוקף או שנהיגתו ברכב אינה מבוטחת בביטוח חובה.2. נפגע אשר נהג ברכב ללא רשות בעל הרכב הרשום או בעל רכב שנפגע בתאונה בה התיר לאחר לנהוג ברכב בניגוד לרשימת הנהגים המורשים הנקובה בביטוח החובה.3. נפגע אשר נהג ללא רישיון נהיגה תקף (כגון: שלילת רישיון), אך למעט נהג שרישיונו פקע בגלל אי תשלום אגרה או נהג חדש ללא מלווה.4. נפגע אשר נהג בסוג רכב שאינו כלול ברישיון הנהיגה שלו. 5 נפגע אשר גרם לתאונה במתכוון.6. נפגע אשר השתמש ברכב לביצוע פשע.7. אדם שנפגע מפעולת איבה.

כלי רכב שמעורבותם בתאונה מהווה "תאונת דרכים"

מכוניות פרטיות, מסחריות, אוטובוסים, מוניות, משאיות, אופנועים וכד', כלי רכב, הנעים בכוח מכני על פני הקרקע וייעודם העיקרי לשמש לתחבורה יבשתית.כן הוכרו גם רכבות, טרקטורים, מכונות ניידות הכשירות לנוע בכוח מכני בכביש, נגררים ונתמכים הוכרו ככלי רכב שפגיעתו מזכה בפיצויים לפי החוק.

כלי רכב שמעורבותם בתאונה אינה מהווה "תאונת דרכים"החוק הוציא במפורש מהגדרת רכב מנועי כסאות גלגלים, עגלות נכים ומדרגות נעות. על פי הפסיקה גם מעליות אינן רכב מנועי.

שימושים ברכב המזכים בפיצויים לא כל סוגי השימוש שאדם עושה ברכבו מכוסים בביטוח חובה ומזכים בפיצויים לנפגע.
שימושים המזכים בפיצוי לנפגע- כמובן שהשימושים הרגילים ברכב כגון, נסיעה, החניית הינם שימושים המזכים בפיצויים. כניסה וירידה מרכב מהווה אף היא שימוש המזכה ובלבד שהכניסה/היציאה/ירידה מן הרכב היו למטרות תחבורה. פגיעה תוך כדי דחיפת הרכב או גרירתו מזכות אף הן בפיצויים וכך גם פגיעות שהתרחשו תוך כדי הידרדרות הרכב, התהפכותו, נפילת מטען או הינתקות חלק מרכב נוסע מזכות בפיצויים. גם פגיעות בעת טיפול או תיקון דרך ברכב (שלא על ידי בעל מקצוע) או פגיעות ממטען או מהינתקות חלק מרכב עומד או חונה, מזכות בפיצויים, ובתנאי שהנפגע לא נפגע במסגרת עבודתו. התפוצצות או התלקחות של הרכב, בשל רכיב החיוני לנסיעתו, גם היא מכוסה בביטוח חובה. פגיעה ברכב חונה-על פי לשון החוק, פגיעה ברכב שחנה, מכוסה בביטוח חובה, בתנאי שהרכב חנה במקום שאסור לחנות בו (חנייה במקום אסור פורש על ידי הפסיקה כחניה היוצרת סיכון תחבורתי. לעומת זאת, חניה במקום שאינו מהווה סיכון תחבורתי לא תיחשב חניה אסורה גם אם יש במקום תמרור האוסר חניה).

תאונות הנגרמות על ידי כלים ייעודיים: מלגזות, מנופים, רמפות-אם הכלי הייעודי ניצל את הכוח המכני של הרכב, השימוש בו מזכה בפיצויים. בית המשפט העליון קבע, כי הזכאות לפיצויים קיימת, אפילו הכוח המכני של הרכב נוצל שלא למטרות תחבורה.
שימושים שאינם מזכים בפיצוי לנפגע- טעינה או פריקה כשהרכב עומד (הפסיקה צמצמה חריג זה וקבעה, כי כאשר הפגיעה נובעת משימוש ברכב, אשר הוא כשלעצמו מזכה בפיצויים, אין זה משנה שהשימוש נעשה במהלך, או לצורך טעינה ופריקה.

תאונות מכוונות: התאבדות התנקשות

תאונות שנגרמו בכוונה תחילה במטרה לפגיעה עצמית לא הוכרו כתאונות דרכים אולם אם הנפגע נפטר, והותיר אחריו תלויים הרי שבמקרים מסויימים אלו יהיו זכאים לפיצוי. התנקשות: האדם שניסו להתנקש בחייו באמצעות כלי רכב (דריסה) לא יהיה זכאי לפיצויים, אך הסובבים אליהם לא כוונה ההתנקשות, יהיו זכאים לפיצויים.

פוליסת ביטוח חובה

על פי החוק חובה על בעל הרכב/ המחזיק ברכב/ הנוהג ברכב, לבטח את לרכבם בפוליסת ביטוח חובה. על פי רוב מועד תשלום הפוליסה (החתמת התעודה בבנק) הוא המועד בו נכנסת הפוליסה לתוקף אם כי הפסיקה הכירה גם במקרה בו הנפגע הוכר כזכאי לפיצויים על פי הפוליסה שעה שהוכח שהוא היה בדרכו לבנק לשלם את התעודה.

את מי תובעים?

נהג הרכב תובע את מבטח הרכב בו נהג בביטוח חובה, וכך גם נוסע שהיה ברכב ונפגע. הולך רגל תובע את מבטח הרכב שפגע בו, ואם נפגע ממספר רכבים, רשאי לתבוע את חברת הביטוח של אחד הרכבים, או של כל הרכבים שהיו מעורבים בתאונה, לפי שיקול דעתו. רכב ללא ביטוח – הנפגע מרכב ללא ביטוח בין אם היה הולך רגל ובין אם היה נוסע ברכב ולא ידע ולא היה עליו לדעת כי לרכב אין ביטוח חובה יגיש תביעתו את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרנית).

ייחוד עילה

נפגע בתאונת דרכים אינו יכול לתבוע גורם אחר (לדוגמה אדם נפגע בתאונת דרכים, פונה לטיפול רפואי ושם נגרם לו נזק כתוצאה מרשלנות רפואית. נפגע זה לא יוכל להגיש תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית אלא יתבע את נזקיו (לרבות אלו שנגרמו לו כתוצאה מהרשלנות הרפואית) במסגרת תביעתו לפי חוק הפלת"ד. אולם יובהר כי ייחוד העילה אינו מתייחס לזכאותו של הנפגע לפיצוי מכח ביטוחים פרטיים שרכש למקרה של תאונת דרכים/עבודה או ביטוח אחר כגון ביטוח אובדן כושר עבודה/ תאונות אישיות וכד').


המידע האמור באתר זה, הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין אשר מומלץ להסתייע בו לצורך מידע משפטי מחייב ביחס למקרה ספציפי.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

שתפו מאמר זה עם חברים
גיא דויטש, עו"ד ונוטריון

חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010. עו"ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-24 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח.

לעו"ד דויטש התמחות בייצוג נפגעים עם נזקי גוף קשים ומורכבים, שנגרמו כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות אופנוע ודו גלגלי (פלת"ד), נפגעי תאונות עבודה, נפגעי רשלנות רפואית, פציעות ספורטאים מקצועיים ו"חובבים", תביעות לתגמולי ביטוח במסגרת פוליסות אבדן כושר עבודה, פוליסות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים ומשכנתא, תאונות ברשות הרבים לרבות תביעות כנגד רשויות מקומיות, תביעות סיעוד, תביעות כנגד ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

בנוסף, במהלך השנים ייצג עו"ד דויטש בהצלחה רבה תיירים מאירופה וארה"ב בתביעות נגד חברות ביטוח בישראל, בגין נזקי גוף קשים ומורכבים שנגרמו להם בתאונות במהלך שהותם בישראל. 

להערכת שווי הפיצוי הכספי שמגיע לכם
מלאו את הפרטים
ועורך דין גיא דויטש יצור קשר בהקדם​​
או חייגו:

מאמרים נוספים
שאולי יעניינו אתכם

אל תוותרו על הפיצויים שמגיעים לכם!
לבדיקת זכויותיכם ללא התחייבות השאירו פרטים